Bezoek bij SMI Groep

Bezoek bij SMI Groep! Onlangs is een delegatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  en een vertegenwoordiging van de ANNO gemeenten op bezoek geweest bij ons bedrijf. Er is gesproken over de Versnellingsagenda in het kader van de Regiodeal Noordoost Fryslân en de businesscases die daar deel van uit maken. Voorbeelden daarvan zijn de bouw- en de metaalcampus, waar het Kennis- en Innovatiehuis uit Buitenpost een belangrijke voortrekkersrol in vervult en waar SMI nauw bij betrokken is. Daarnaast is er gesproken over de personele problematiek in de metaalsector. Het project Sterk Techniekonderwijs speelt daar op in. Ook daarbij is SMI betrokken. Deze projecten zijn een unieke kans om behulp van het Rijk, provincie en gemeenten de economie en leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân te versterken.

Deel deze informatie