Het Team

Het SMI-team bestaat uit meer dan 50 mensen met verschillende vaardigheden, achtergronden en ambities, die allemaal dezelfde passie voor kwaliteit delen. Elk lid van ons team is een specialist in zijn of haar vakgebied. Wij zorgen ervoor dat u investeert in de best mogelijke oplossingen en dat we samen het beste resultaat creëren.

Deel deze informatie

Harmen Aagtjes
Bedrijfsbureau

Marc Bos
Productie

Pietie Colmer
HRM

Tjeerd de Vries
Productie

Jetze Elzinga
Engineering

Magchiel Faber
Engineering

Evert Fokkema
Bedrijfsbureau

Attje van der Galiën
Administratie

Ulbe Holwerda
Kwaliteit

Albert Jan Idsardi
Expeditie

Willem Jansen
Project Management

Folkert Pafforaad
Productie

Anton Roorda
Project Management

Jelly Rosier
Groepscontroller

Bauke Spijksma
Directie

Bert Spijksma
Directie

Marten Steensma
Kwaliteit

Jelle Jaap Stiemsma
Project Management

Johannes T. Terpstra
Productie

Hans van der Zwaag
IT / Inkoop

Opzoek naar een baan?