Screening vragen

De volgende vragen moeten door alle bezoekers worden beantwoord voordat ze de SMI Groep locatie(s) kunnen bezoeken.


  • 1. Bent u in de afgelopen 14 dagen in het buitenland geweest?

  • 2. Heeft u (nauw) contact gehad met iemand die is teruggekeerd uit één van de landen waar het virus COVID-19 zich momenteel bevindt?

  • 3. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: hoesten, koorts, kortademigheid, of keelpijn?

 


*Met dit formulier verwerft SMI Groep de reisgeschiedenis van haar bezoekers. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de
verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. De verkregen informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt en
wordt binnen 7 weken na het invullen van het formulier vernietigd.

Deel deze informatie